Prijatelji manjina

[rev_slider “prijatelji manjina”]

UNESCO je svoju zadaću odredio sljedećim riječima:

“Budući da se ratovi začinju u glavama ljudi, s glavama treba započeti i obranu mira (…). Širenje kulture i odgoj čovječanstva za pravdu, slobodu i mir nužni su za čovjekovo dostojanstvo, pa predstavljaju svetu dužnost koju svi narodi trebaju ispuniti u duhu zajedničke pomoći i brige. Stoga, ako želimo sačuvati mir, moramo poći od intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva.”

U skladu s tim, udruga AUXILIUM uvrstila je u projekt PRIJATELJI MANJINA globalne zadatke i ciljeve:

PRIJATELJI MANJINA LOGOa) jačanje svijesti o osobnom dostojanstvu i dostojanstvu drugih

b) poticanje razumijevanja i poštovanja kulturnih razlika kao društvenog bogatstva

c) razvijanje svijesti o potrebi suradnje i solidarnosti među ljudima

d) prihvaćanje načela ljudskih prava i sloboda, pravde, mira i odgovornosti

e) jačanje svijesti o socijalnom poduzetništvu

Osobita pozornost u razradi projekta posvećuje se zamjeni glavnih odrednica kulture rata odrednicama kulture mira: a) umjesto nasilja i sile – nenasilje i poštovanje ljudskih prava; b) umjesto autoritarnih struktura i iskorištavanja – demokratsko sudjelovanje i održiv razvoj čovječanstva; c) umjesto muške dominacije – puna jednakost žena i muškaraca različitih manjina; d) umjesto tajnosti i manipuliranja informacijama – sudjelujuća komunikacija (interkulturalni dijalog) i slobodni protok te razmjena informacija i znanja; e) umjesto predodžbe neprijateljstva i nepovjerenja prema drugima – razumijevanje, snošljivost i solidarnost među narodima i kulturama svijeta.

Projekt obuhvaća humanitarno, kulturno i obrazovno područje, a osnovni cilj istog je pomoći  manjinama u Hrvatskoj. Prevođenjem, tiskanjem, promocijom i prodajom knjige 260 DANA na jezicima manjina osnažit ćemo naš fond za pomoć istima. Sredstva iz fonda za manjine u Hrvatskoj namijenjena su za pomoć teško bolesnoj djeci manjina u Hrvatskoj, socijalno ugroženim osobama – obiteljima te za razvoj manjinskih kultura u Hrvatskoj.

Iz toga proizlaze sljedeći podciljevi:

– Uključivanje svih skupina građana i jačanje vrijednosti multikulturalnog društva s ciljem usvajanja interkulturalnih kompetencija za razvoj interkulturalne komunikacije koja vodi razvoju interkulturalnog dijaloga

– Međusobno bolje upoznavanje i razumijevanje

-„Stvarati“ županije, gradove  i ostala mjesta kao mjesta bez diskriminacije ili sukoba, društveno, tjelesno i duhovno  mjesto gdje se cijeni i uvažava raznolikost

– Stvarati mjesta gdje će se svi ljudi različitih rasa, etničkih skupina, religija, kultura, tradicija i običaja međusobno poštivati

– Okupiti ljude u mudrosti, tj. potaknuti ih na realno razmišljanje: ujediniti ljude s jednim zajedničkim ciljem – mir u svijetu. Poticati  javnu svijesti o miru i izgradnji suradnje između pojedinaca, država i (nevladinih) organizacija

Razvojem vještina koje omogućuju provođenje akcija za zaštitu ljudskih prava i djelujući kroz te tri dimenzije u opisu programa nastoji se zadržati univerzalnost, nedjeljivost i međusobna povezanost svih ljudskih potencijala, uz poštovanje vjerskih, etničkih i drugih razlika. Sukladno Deklaraciji Ujedinjenih naroda o temeljnim načelima glede doprinosa javnih glasila jačanju mira i međunarodnog razumijevanja, unaprjeđenju ljudskih prava i sprječavanju rasizma, apartheida i rata.

Ekvivalent potrebe projekta jesu same relevantne činjenice dobivene kroz analizu potrebe što potvrđuju potvrđene izjave o partnerstvu u predmetnom projektu od strane udruga manjina te potpore institucija i medija.

 

Opis projekta

Program obuhvaća humanitarno, kulturno i obrazovno područje, a osnovni cilj istog je pomoći  manjinama u Hrvatskoj. Prevođenjem, tiskanjem, promocijom i prodajom knjige 260 DANA na jezicima manjina osnažit ćemo naš fond za pomoć istima. Sredstva iz fonda za manjine u Hrvatskoj namijenjena su za pomoć teško bolesnoj djeci manjina u Hrvatskoj, inozemnim braniteljima koji imaju status socijalno ugrožene osobe – obitelji te za razvoj manjinskih kultura u Hrvatskoj.

pogledaj

 

 

 

Saznaj više

 

 

You may also like...