Prijatelji manjina opis projekta

Organizator: HUMANITARNA NEPROFITNA UDRUGA „AUXILIUM“  (predsjednik Udruge: Marijan Gubina)

Suorganizatori:

-Udruga CINAZ, Zadar (dr. sc. Zlatko Miliša, red. prof.)

-Udruga izvornih ROMA LOVARA, Bjelovar (Goran Đurđević)

-Slovensko kulturno društvo STANKO VRAZ (Zvonko Horvat)

-Zajednica mladih Mađara Hrvatske (Nandor Dera)

-Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb (predsjednica gđa. Jana Pešić)

-Makedonsko Kulturno Društvo „Braća Miladinovci“ Osijek ( predsjednik Krste Atanasovski)

 

Voditelji projekta:

– Marijan Gubina, predsjednik udruge AUXILIUM

– Mónika Molnár Ljubić, dopredsjednica udruge Zajednica mladih Mađara Hrvatske

– Zvonko Horvat, predsjednik udruge Slovensko kulturno društvo STANKO VRAZ

– Goran Đurđević, predsjednik udruge izvornih ROMA LOVARA

– Krste Atanasovski, predsjednik Makedonskog Kulturnog Društva „Braća Miladinovci“

 

Supervizor projekta: dr. sc. Zlatko Miliša, red. prof., Sveučilište u Zadru

 

Programsko područje:

A- promicanje, razvoj i poticanje humanitarnih aktivnosti

B- promicanje, razvoj i poticanje kulturnih projekata

C- promicanje, razvoj i poticanje obrazovanja

D- jačanje vrijednosti multikulturalnog društva

 

Cilj projekta:

UNESCO je svoju zadaću odredio sljedećim riječima: “Budući da se ratovi začinju u glavama ljudi, s glavama treba započeti i obranu mira (…). Širenje kulture i odgoj čovječanstva za pravdu, slobodu i mir nužni su za čovjekovo dostojanstvo, pa predstavljaju svetu dužnost koju svi narodi trebaju ispuniti u duhu zajedničke pomoći i brige. Stoga, ako želimo sačuvati mir, moramo poći od intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva.”

U skladu s tim, globalni zadaci i ciljevi projekta su:

a) jačanje svijesti o osobnom dostojanstvu i dostojanstvu drugih;

b) poticanje razumijevanja i poštovanja kulturnih razlika kao društvenog bogatstva;

c) razvijanje svijesti o potrebi suradnje i solidarnosti među ljudima i

d) prihvaćanje načela ljudskih prava i sloboda, pravde, mira i odgovornosti.

Iz toga proizlaze sljedeći podciljevi:

– Uključivanje svih  skupina građana i jačanje vrijednosti multikulturalnog društva s ciljem usvajanja interkulturalnih kompetencija za razvoj interkulturalne komunikacije koja vodi razvoju interkulturalnog dijaloga.

– Međusobno bolje upoznavanje i razumijevanje,

-„Stvarati“ županije, gradove  i ostala mjesta kao mjesta bez diskriminacije ili sukoba, društveno, tjelesno i duhovno  mjesto gdje se cijeni i uvažava raznolikost.

– Stvarati mjesta gdje će se svi ljudi različitih rasa, etničkih skupina, religija, kultura, tradicija i običaja međusobno poštivati.

– Okupiti ljude u mudrosti, tj. potaknuti ih na realno razmišljanje: ujediniti ljude s jednim zajedničkim ciljem – mir u svijetu. Poticati  javnu svijesti o miru i izgradnji suradnje između pojedinaca, država i (nevladinih) organizacija.

– “Deklaracija o temeljnim načelima glede doprinosa javnih glasila jačanju mira i međunarodnog razumijevanja, unapređenju ljudskih prava i sprječavanju rasizma, apartheida i rata”.

 

Ujedinjeni narodi predstavljaju najveću grupaciju država suvremenog svijeta. Osnovani su 1945. godine usvajanjem “Povelje Ujedinjenih Naroda”, kojom su se države potpisnice obvezale da će poticati izgradnju globalnog mira i sigurnosti, razvijati prijateljske odnose među narodima, dogovorno rješavati međunarodne probleme i zajednički djelovati na postizanju općih ciljeva čovječanstva, kao i da će se pri tomu rukovoditi načelima suverene jednakosti zemalja članica, odgovornosti prema preuzetim obvezama, mirnog i pravednog rješavanja međunarodnih sporova i ne miješanja u unutrašnje poslove država članica.

 

Cilj  je graditi mrežu međunarodnog mira i poticati globalni trend – kulturu mira sa zadatcima provedbe:

• općih ljudskih prava i sloboda

• odgovornosti/ demokratsko građanstvo

• jednakosti

• pravde

• kulture mira (Razumjeti i realizirati ideju da je kultura nezaobilazna snaga za transformaciju društva, jedan je od ciljeva koje i naše društvo treba imati.)

• sigurnosti

• solidarnosti

• pluralizma

• snošljivosti

• interkulturalni dijalog (Cilj interkulturalnog dijaloga jest uzajamno razumijevanje i kvalitetniji suživot različitih nacija, kultura i religioznih opredjeljenja).

• širenje demokratskog „kozmopolitizma”, (poštovanje općih ljudskih prava i sloboda,  građanskog društva, kulturnog pluralizma, mira, sigurnosti i pravde), tj. promicati i štititi načela pluralističke i parlamentarne demokracije.

Opis programa i zadaci:

Osobita pozornost u razradi projekta posvećuje se zamjeni glavnih odrednica kulture rata odrednicama kulture mira: a) umjesto nasilja i sile – nenasilje i poštovanje ljudskih prava; b) umjesto autoritarnih struktura i iskorištavanja – demokratsko sudjelovanje i održiv razvoj čovječanstva; c) umjesto muške dominacije – puna jednakost žena i muškaraca različitih manjina; d) umjesto tajnosti i manipuliranja informacijama – sudjelujuća komunikacija (interkulturalni dijalog) i slobodni protok te razmjena informacija i znanja; e) umjesto predodžbe neprijateljstva i nepovjerenja prema drugima – razumijevanje, snošljivost i solidarnost među narodima i kulturama svijeta.

Program obuhvaća humanitarno, kulturno i obrazovno područje, a osnovni cilj istog je pomoći  manjinama u Hrvatskoj. Prevođenjem, tiskanjem, promocijom i prodajom knjige 260 DANA na jezicima manjina osnažit ćemo naš fond za pomoć istima. Sredstva iz fonda za manjine u Hrvatskoj namijenjena su za pomoć teško bolesnoj djeci manjina u Hrvatskoj, inozemnim braniteljima koji imaju status socijalno ugrožene osobe – obitelji te za razvoj manjinskih kultura u Hrvatskoj.

Osvijestiti važnost načela o ljudskim pravima. Ljudska prava postaju jedno od najvažnijih područja djelovanja demokratskog svijeta. Ono se određuje kao proces osvještavanja ljudskih prava u tri dimenzije:

a) razumijevanje pojmova i usvajanje vrijednosti u području ljudskih prava koje su pretpostavka njihova poštovanja i zaštite;

b) poznavanje instrumenata kojima se određuju i štite ljudska prava;

c) razvoj vještina koje omogućuju provođenje akcija za zaštitu ljudskih prava. Djelujući kroz te tri dimenzije u opisu programa nastoji se zadržati univerzalnost, nedjeljivost i međusobna povezanost svih ljudskih potencijala, uz poštovanje vjerskih, etničkih i drugih razlika.

Uz pomoć inovativnih medija razvijati i promicati razvoj interkulturalnog dijaloga, osobito preko filma – kao medijskog sredstva za promicanje interkulturalnosti; osvijestiti problematiku kulturnog relativizma – što je relevantno kao vrijednost u jednoj kulturi, ne treba biti relevantno kao vrijednosna matrica ili standard (ponašanja) u drugoj kulturi.

SADRŽAJ PROGRAMA:

• informiranje (putem tiskanih i elektroničkih medija) o projektu Prijatelji manjina

– važnosti uvažavanja raznolikosti, nenasilja i tolerancije

– isticanje vrijednosti multikulturalnog društva

• promocija knjige

– prikaz – čitanje odlomaka knjige 260 dana (dva glumca)

– osvrt autora na osnovne ciljeve istaknute u knjizi

 

Program razvoja multikulturalnog društva (manjina)

1. Dokumentarni film“ MANJINE u Republici Hrvatskoj“ (emisije), devet epizoda

-snimanje filma o kulturi, načinu života i položaju manjinske zajednice u Hrvatskoj

-prikazivanje filmova na nacionalnoj televiziji

-korištenje filmova u programima udruga manjina

-prikazivanje filmova na nacionalnoj televiziji države iz koje potječu manjine

-prva epizoda predstavit će sve manjine u Hrvatskoj

-svaka naredna epizoda bit će o jednoj manjini i bit će na izvornom jeziku manjine, uz titlove na hrvatskom jeziku

2. Časopis “MANJINE u Republici Hrvatskoj“ (godišnje izdanje)

-kroz časopis “MANJINE u Republici Hrvatskoj“ prikazat će se kultura, način života i položaj svih manjina

-sadržaj, tj. tekst bit će uz izvorni jezik svake manjine pisan i na hrvatskom jeziku

-časopis “MANJINE u Republici Hrvatskoj“ bit će besplatan te će se ravnomjerno podijeliti svim aktivnim udrugama manjina, lokalnim i državnim institucijama, veleposlanstvima u Hrvatskoj i hrvatskim veleposlanstvima u zemljama odakle potječu udruge manjina.

Nacionalna strategija marketinških aktivnosti:

Internetska kampanja koja uključuje sve segmente internetskog marketinga (najava, praćenje i objava).

Reportaže i objave putem dnevnih, tjednih i mjesečnih tiskovina

Gostovanje u TV i radio emisijama (Dobro jutro Hrvatska, Prva crta, Dobra djela, Prizma i dr.).

Podjela informativnih letaka kroz sustav knjižara i udruga.

Postavljanje 42  jumbo plakata na ključna mjesta.

Postavljanje plakata na gradski tramvaj – autobus.

Postavljanje A3 plakata na ključna mjesta te podjela pozivnica.

Pozivi građanima putem dnevnog tiska.

You may also like...