Predstavnica podružnice AUXILIUM ZAGREB Božana Odorčić

[rev_slider bozana]

Telefon: 00385977434634

e-mail:

bozana.odorcic@gmail.com

 

Božana Odorčić rođena je 09.09.1988. godine u Osijeku gdje upisuje osnovnu školu. 1998.

godine sa obitelji seli u mjesto pokraj Osijeka , Bilje. Tamo nastavlja pohađati osnovnu

školu i počinje se družiti sa djecom različitih nacionalnosti i vjera te već u toj dobi uočavati

netoleratnost i nejednakost. 2003. godine se seli u Zagreb, te upisuje XV. gimnaziju. Sa

navršenih 18 godina počinje volontirati u dječjem Domu Zagreb te se druži sa predivnom 6-

godišnjom djevojčicom koja mijenja njen pogled na svijet. Nakon tog iskustva shvaća kako

svatko može i najmanjom gestom, sa minimalnim odvajanjem vremena napraviti jako puno.

2008. godine počinje raditi za udrugu PUŽ kao asistentica djeci sa posebnim potrebama u

nastavi. Također volontira za istu udrugu pomažući djeci u učenju , te njihovom integriranju

u društvo. Kroz rad sa djecom sa posebnim potrebama se razvija i oplemjenjuje kao osoba što

može zahvaliti baš toj djeci čija su srca ogromna.

Od 2010. do 2013. godine radi u Bonbon-u kao call agent gdje razvija komunikativnost,

multitasking i snalažljivost. 2011. godine upisuje fakultet Upravljanje u kriznim uvjetima u

Velikoj Gorici u sklopu kojeg je 2012. godine sudjelovala na međunarodnoj vježbi civilne

zaštite IPA CRO-FLOODS 2012. Kroz studiranje, sudjelovanje na spomenutoj vježbi te kroz

razne terenske vježbe stječe znanje o načinu vođenja, upravljanja te koordiniranju timom

ljudi. Trenutno piše istraživački rad na temu Privatna zaštita kao čimbenik zaštite kritične

infrastrukture s kojim će se predstaviti na VII. međunarodnoj konferenciji Dani kriznog

upravljanja. (2010. osniva udrugu Zagrebačka liga za borbu protiv ovisnsti.)

2013. godine počinje raditi u Reversing Labs-u na prikupljanju i obradi podataka gdje radi i

danas. 2014. godine se uključuje u projekt Edurete kao koordinatorica.

 

You may also like...