Category: O nama

O UDRUZI AUXILIUM

Humanitarna neprofitna udruga AUXILIUM svojim nastojanjima da ljude, a time i svijet, učini boljim, a pokazavši to svojim primjerima (humanitarnim aktivnostima), programima i projektima, zadobila je veliku naklonost mnogobrojnog stanovništva različitih nacionalnosti, vjera, kultura i uzrasta. Uz mnogobrojna pokroviteljstva, u suradnji s mnogobrojnim partnerima, udrugama, institucijama i pojedincima udruga AUXILIUM djeluje na području Hrvatske i inozemstva s ciljem razvoja kulture mira i razvoja unaprjeđenja socijalne, odnosno društvene pravde/socijalnih usluga.
Nastavno tomu, a sukladno statutu, planu rada i posebnom senzibiliziranošću svojih članova, Udruga kontinuirano djeluje s ciljem zaštite i spašavanja žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem i, kroz različite aktivnosti, prikupljanjem materijalnih i financijskih dobara, pružanjem psihosocijalne pomoći te druge humanitarne aktivnosti koje se provode u cilju zaštite života, zaštite zdravlja, osiguranja prehrane i odjeće, osiguranja smještaja, osiguranja stanovanja, osiguranja uvjeta školovanja, pomoć u obnovi stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoz pomoći te aktivnosti vezane uz pripremu mjera prevencije kojima se smanjuju ili sprječavaju mogući uzroci i posljedice nasilnog života – „kulture nemira“
Humanitarnu pomoć udruga pruža svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, dobi, invaliditetu i sl., što potvrđujemo svojim kontinuiranim humanitarnim akcijama i provedbama mnogobrojnih projekata/programa vidljivim na *www.auxilium-populus.net
Od osnutka ( 2011.godine) Udruga bilježi iznimne rezultate na području:
1. razvoja kulture mira provodeći projekte, programe i aktivnosti čiji su zadatci
a) izgradnja mreže međunarodnog mira
b) poticanje tolerancije i nenasilja
c) uvažavanje raznolikosti;
2. razvoja unaprjeđenja socijalne, odnosno društvene pravde provodeći projekte, programe i aktivnosti čiji su zadaci:
a) Prepoznavanje potreba osoba i njihovih obitelji sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama te poboljšanje kvalitete skrbi
b) Poticanje i jačanje građanskog aktivizma i volonterstva za opće dobro
S ponosom ističemo nekolicinu projekata/programa/aktivnosti:

1. 260 DANA
Projektom 260 DANA izazvali smo veliku pažnju kod svih medijskih kuća, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, što potvrđuju i sami mediji medijskim prostorom. Projekt 260 dana sastoji se od tri potprojekta: knjiga, kazališna predstava i igrani film visoke produkcije, a njegov je osnovni cilj utjecati na što veći broj ljudi, kako u regiji tako i u ostatku svijeta, na način da prije nego što nekoga osude, prije nego nekome učine nešto loše, pročitaju iskustvo autora knjige i projekta 260 DANA i ne dovedu se u napast da čine loše niti zbog nacionalizma, niti zbog rasizma, vjerskih opredjeljenja ili bilo čega drugoga. Više o projektu koji rapidno polučuje izvrsne rezultate na hrvatskom i inozemnom području možete vidjeti na:
*http://www.auxilium-populus.net/260-dana/
2. SJEĆANJE
Osnovni je cilj programa SJEĆANJE uspostavljanje stabilnog i uzajamnog povjerenja poticanjem javne svijesti o miru i izgradnji suradnje između pojedinaca, država i organizacija. Poticati proces suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj i inozemstvu na ratna i poslijeratna zbivanja te razvijati suradnju s organizacijama civilnog društva s gradskom i županijskom upravom te vladinim institucijama i sličnim centrima u Hrvatskoj i inozemstvu.
*http://www.auxilium-populus.net/sjecanje/

3. PRIJATELJI MANJINA
Projekt obuhvaća humanitarno, kulturno i obrazovno područje, a osnovni cilj istog je pomoći manjinama u Hrvatskoj. Prevođenjem, tiskanjem, promocijom i prodajom knjige 260 DANA na jezicima manjina osnažit ćemo naš fond za pomoć istima. Sredstva iz fonda za manjine u Hrvatskoj namijenjena su za pomoć teško bolesnoj djeci manjina u Hrvatskoj, socijalno ugroženim osobama/obiteljima te za razvoj manjinskih kultura u Hrvatskoj.
*http://www.auxilium-populus.net/prijatelji-manjinai/

4. MIROTVORAC
UNESCO je svoju zadaću odredio sljedećim riječima: “Budući da se ratovi začinju u glavama ljudi, s glavama treba započeti i obranu mira (…). Širenje kulture i odgoj čovječanstva za pravdu, slobodu i mir nužni su za čovjekovo dostojanstvo, pa predstavljaju svetu dužnost koju
svi narodi trebaju ispuniti u duhu zajedničke pomoći i brige. Stoga, ako želimo sačuvati mir, moramo poći od intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva.”
U skladu s tim, udruga AUXILIUM razvila je program MIROTVORAC koji provodimo na području Hrvatske i inozemstva. Uzevši u obzir da inozemne udruge primjenjuju program Mirotvorac po istom modelu i s istim predavačem, potvrđuje se uspješnost istog.

Aktivnosti programa su:
• 45 minutno predavanje učenicima osnovnih (7. i 8. razredi) i srednjih škola
a) jačanje svijesti o osobnom dostojanstvu i dostojanstvu drugih;
b) poticanje razumijevanja i poštovanja razlika kao društvenog bogatstva;
c) razvijanje svijesti o potrebi suradnje i solidarnosti među ljudima i
d) prihvaćanje načela ljudskih prava i sloboda, pravde, mira i odgovornosti.
• Uključivanje svih skupina građana i jačanje vrijednosti društva s ciljem usvajanja interkulturalnih kompetencija za razvoj interkulturalne komunikacije koja vodi razvoju interkulturalnog dijaloga.
a) Obilježavanje istaknutih dana različitim programima/aktivnostima
– Međunarodni dn nenasilja 02. listopada
– Međunarodni dan tolerancije 16.studenog
– Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije 21. Ožujka
– Svjetski dan znanosti za mir i razvoj 10.studenog
– Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. Studeni
– Međunarodni dan nevine djece – žrtava agresije 4. Lipnja
– Međunarodni dan mirotvoraca 29. Svibnja
– Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj 21. Svibnja
– Dan ljudskih prava 10. Prosinac
Više o predmetnom projektu/programu-aktivnostima na:
*http://www.auxilium-populus.net/mirotvorac/

5. ČINI DOBRO – DARUJ KRV – POŠTUJ DRUGE
Nastavno kontinuiranom radu humanitarne neprofitne udruge AUXILIUM koja za zadatak ima i brigu o nemoćnim, starim, bolesnim i socijalno ugroženim osobama, kao i osnovni zadatak da razvija filantropiju u široj zajednici, udruga AUXILIUM i partneri razvili su projekt ČINI DOBRO čiji je sastavni program DARUJ KRV – POŠTUJ DRUGE.
Predmetni program provodi se tri puta godišnje a sastoji se od tri faze (ukupno devet aktivnosti):
1. organizirano dobrovoljno darivanje krvi odričući se pri tome bona za topli obrok u korist ciljanih korisnika (za potrebite)
2. organizirani posjet ciljanim korisnicima obogaćen prigodnim glazbenim i društvenim programom
3. organizirani posjet ciljanim korisnicima obogaćen prigodnim književnim i društvenim programom.
Uzevši u obzir uspješnost predmetnog projekta/programa-akcije što potvrđuje višegodišnji kontinuitet i broj sudionika kao i partnera sa zadovoljstvom izražavamo zahvalnost svim pojedinim filantropima i partnerima: Crveni križ gradsko društvo Osijek, Transfuzijski centar Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječji dom KLASJE-Osijek, Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI, Ekonomska i upravna škola Osijek , Udruga Zdravo trčanje, Savjet mladih Grada Osijeka, Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije, II gimnazija Osijek, Udruga 3. gardijske brigade Kune, Udruga Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora OBŽ, Udruga Dokkica, Udruga Putevi Milosti, Udruga U ime obitelji, Športsko plesna udruga Feniks, Košarkaški klub Vrijednosnice Osijek, Udruga Srednjoškolaca Hrvatske, Zbor župe Sv. Ćirila i Metoda Vis Adoramus…Programskim aktivnostima obuhvaćamo socijalno ugrožene obitelji, marginalizirane skupine Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek „JA kao i TI“ i građane treće životne dobi te dom Klasje.
O navedenom, kao i o mnogobrojnim drugim aktivnostima više se može vidjeti u video i foto materijalima na:
*http://www.auxilium-populus.net/cini-dobro/

6. ČINI DOBRO – GLAZBOM BEZ GLADI
Analizirajući potrebe društva ustanovili smo da je izrazito potrebno za svakog čovjeka da bar određene dane u godini nužno treba provesti kao čovjek. Nastavno tomu, mi društvo građana i župni zborovi, pokušavamo za svaki blagdan maksimalno mogućem broju ljudi pomoći da blagdan dočekaju s osnovnim uvjetima za život. Shodno tomu, kroz program ČINI DOBRO –GLAZBOM BEZ GLADI nastojimo kontinuirano za 100 socijalno ugroženih obitelji sa područja grada Osijek za blagdane osigurati obiteljski paket u kojem je sadržaj primarno blagdanski ručak.

*http://www.auxilium-populus.net/glazbom-bez-gladi/
7. ČINI DOBRO – POMOZI BLIŽNJEM SVOM
Nastavno provedbi plana rada udruge AUXILIUM, udruga je odlučna u postizanju cilja, tj. razvitku filantropije i davanja za opće dobro. Sukladno navedenom razvila je projekt/program „ČINI DOBRO/POMOZI BLIŽNJEM SVOM“ kojeg provodimo kontinuirano tijekom svake godine s ciljem poticanja i jačanja socijalne osviještenosti, građanskog aktivizma i
volonterstva za opće dobro građana Republike Hrvatske. Glavne aktivnosti predmetnog projekta/programa isprepletene su sa solidarnošću, odgovornošću, ljubavi i pomaganju drugim građanima kojima je pomoć, tj. filantropija potrebna.

Aktivnosti predmetnog programa su :
• Pomoć obiteljima i samcima u potrebi:
– Donacija hrane,higijene,garderobe,lijekova,školskog pribora,školarine i dr
– Pomoć u rješavanju liječenja,smještaja i dr. u KB i KBC u Zagrebu i inozemstvu
– Humanitarne akcije za poboljšanje uvjeta liječenja u bolnicama
• Senzibiliziranje javnosti obilježavanjem istaknutih tematskih dana tijekom godine:
– Svjetski dan hrane 16.listopada
– Međunarodni dan beskućnika 16. listopada
– Međunarodni dan borbe protiv siromaštva 17.listopada
– Svjetski dan socijalne pravde 20. veljače
– Međunarodni dan solidarnosti 20.prosinca
Zahvaljujući senzibiliziranosti sve većeg broja građana i drugih udruga partnera, humanitarna neprofitna udruga AUXILIUM, osim navedenih projekata i programa, provodi mnogobrojne aktivnosti na području socijalnih usluga, kulture mira i socijalnog, odnosno društvenog poduzetništva, a kroz područja kulture, sporta, obrazovanja, odgoja i vjere. Više o aktivnostima udruge AUXILIUM možete vidjeti na:
http://www.auxilium-populus.net/category/dogadaji/

„ČINI DOBRO KAKO BI TI SE ISTO ŠTO PRIJE VRATILO„

*Auxilium 2012

*Auxilium 2013

S ponosom ističemo:

Plan rada Udruge Auxilium

Udruga AUXILIUM djeluje na području Hrvatske i inozemstva s ciljem izgradnje mreže međunarodnog mira, uvažavanja raznolikosti te poticanja tolerancije. Plan rada Udruge za 2018. godinu možete pročitati Ovdje

Čini dobro

[rev_slider “cini dobro”]   ČINI DOBRO – DARUJ KRV – POŠTUJ DRUGE   Nastavno provedbi plana rada udruge, udruga AUXILIUM odlučna je u postizanju cilja, tj. razvitku filantropije i davanja za opće dobro. Sukladno...

Glazbom bez gladi

  [rev_slider “glazbom”] GLAZBOM BEZ GLADI BOŽIĆ 2013   Zahvaljujuci senzibiliziranim ljudima nasim volonterima,sponzorima: OSIJEK-DANAS, BILLA,VOLIM JABUKE,FAMI,KANDIT proveli smo jos jednu humanitarnu akciju GLAZBOM BEZ GLADI BOŽIĆ 2013.Zahvaljujuci zboru župe Sv.Čirila i Metoda stanovnici...

260 dana

Autobiografski kratki roman “260 dana” humanitarca gospodina Marijana Gubine, novi je alat za život svakog pojedinca koji oživljava kulturu čitanja knjige i čisti lice Zemlje, što potvrđuju mnogi učestali primjeri. Roman ispisan jednostavnim rečenicama,...

Prijatelji manjina

[rev_slider “prijatelji manjina”] UNESCO je svoju zadaću odredio sljedećim riječima: “Budući da se ratovi začinju u glavama ljudi, s glavama treba započeti i obranu mira (…). Širenje kulture i odgoj čovječanstva za pravdu, slobodu...

Mirotvorac

Razvijajući projekt 260 DANA, u suradnji s mnogobrojnim udrugama, uz potporu Ministarstva branitelja, lokalne uprave i drugih te preporuke mnogobrojnih profesora, zaključili smo da je neizostavna uloga škola i fakulteta, tj. prosvjetnih djelatnika u...